[website ontwerp] [website bouwen] []
[RobasBouw]
[RobasBouw - Producten]
[RobasBouw - Offerte]
[RobasBouw - Projecten]
[RobasBouw - Advies]
[RobasBouw - Contact]
[Privacyregelement]

Offertes

Voordat er een offerte gemaakt kan worden, komen we altijd eerst langs om het werk en de situatie ter plaatse te bekijken. Deze eerste afspraak is ook een wederzijdse kennismaking.

Op basis van uw wensen geven wij u een passend advies. Wij helpen u graag met het maken van indelingen en ontwerpen.
Verder hebben wij ook de mogelijkheid om architecten en bouwkundig tekenaars in te schakelen. Deze verzorgen ook uw aanvraag voor de benodigde vergunningen.

Tijdens het eerste gesprek bespreken wij de uitvoering en het tijdsbestek van de betreffende werkzaamheden. 
Afhankelijk van de werkzaamheden kunnen wij een tweede bezoek brengen vergezeld van specialisten,
zoals een loodgieter, elektricien, kozijnleverancier, stukadoor of schilder.
Deze specialisten verzorgen hun eigen offerte.

RobasBouw maakt een uitgebreide offerte, een unieke omschrijving van het werk, volgens de normen van Bouwgarant. Het maken van een dergelijke offerte duurt ongeveer 3 á 4 weken.
Na het uitbrengen van de offerte kan er een tweede gesprek volgen, om zonodig het een en ander toe te lichten en eventuele aanpassingen te verwerken in een gewijzigde offerte.
Indien u ons opdracht geeft het werk uit te voeren, geldt de door u ondertekende offerte tevens als contract voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Meer- en minderwerk
Wanneer er tijdens de uitvoering wijzigingen worden doorgevoerd in de werkzaamheden en dit financiële consequenties heeft, zullen wij u regelmatig een overzicht sturen van de meer- of minderkosten.
Dit voorkomt (on)aangename financiële verrassingen.

Facturen
Afhankelijk van de hoogte van het offertebedrag en de duur van het werk vindt de facturering plaats in twee of meerdere termijnen.

Eén á twee weken voor aanvang van de werkzaamheden ontvangt u de eerste termijnfactuur.

De laatste termijnfactuur ontvangt u, nadat alle werkzaamheden zijn afgerond.

 VERBOUW                                  PROJECTEN                                 ADVIES

ROBAS BOUW bv

Offertes